Search This Blog

Thursday, 1 December 2011

Sejarah Ringkas Bahasa Melayu

Asal usul orang-orang Melayu , iaitu penutur asli bahasa Melayu , amat kabur kerana sejarah kuno Asia Tenggara masih belum diselidik dengan mendalam . Walau bagaimanapun , kita dapat mengetahui secara kasar latar belakang dan pergerakan orang-orang Melayu .Beberapa teori telah mengatakan bahawa penutur-penutur bahasa Melayu berasal dari dilongan manusia yang diberi nama Austronesia . Mereka datang dari daerah Yunan dan telah turun , dalam bentuk beberapa gelombang pergerakan manusia dan menduduki daerah Asia Tenggara .
Oleh sebab masyarakat Austronesia tersebar luas di seluruh kepulauan Melayu dan Lautan Pasifik , maka berkembanglah tiap-tiap bahasa di daerah masing-masing . Walau bagaimanapun , antara bahasa-bahasa yang berlainan hari ini masih dapat dilihat unsur-unsur persamaan .

No comments:

Post a Comment