Search This Blog

Tuesday, 6 December 2011

Nilai-Nilai Murni ( Penulisan Bahasa Melayu Bahagian C )

Bil
Nilai
Keterangan
1
Baik Hati
Belas kasihan – bersimpati terhadap kesusahan orang lain
Bertimbang rasa – mengambil kira keperluan dan perasaan orang lain
Murah hati – memberi bantuan secara iklas
Saling memahami – sanggup menerima dan memberi pandangan
Saling bermaafan – sanggup meminta maaf dan memaafkan
2
Berdikari
Berupaya bertindak sendiri – melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain
Yakin pada diri – percaya kepada kebolehan diri sendiri
3
Berhemah Tinggi
Kesopanan –berbudi bahasa  dan beradab
Mengakui kesilapan sendiri – sedia mengaku kesilapan dan menerima  
                                                      nasihat
Ramah mesra – sedia bergaul mesra dengan semua orang
4
Hormat
Hormat dan taat kepada ibu bapa dan penjaga – patuh
Hormat kepada ahli keluarga yang lebih tua,guru , rakan , jiran
Hormat kepada kerajaan dan Negara  - menerima dan hormat kepada
                                                                      pemimpin
Hormat kepada kepercayaan dan adat resam pelbagai kaum
Patuh kepada undang-undang
5
Kasih Sayang
Sayang diri sendiri dan orang lain – kelaurga ,guru ,rakan , jiran
Sayang alam sekitar ,tumbuhan dan haiwan
6
Keadilan
Adil – membuat pertimbangan dan keputusan yang positif
Saksama – tidak menyebelahi sesuatu pihak dalam membuat keputusan
7
Keberanian
Berani mencuba – berani melakukan sesuatu yang baru dan mencuba
Berani kerana benar – berani mempertahankan sesuatu yang diakui
                                          kebenaranya dengan menunjukkan bukti .
8
Menjaga Kebersihan
Kebersihan diri – menjaga kebersihan anggota badan untuk sihat
Kebersihan persekitaran – memeliharan alam sekitar agar tidak kotor
Kebersihan mental – pertuturan dan perlakuan yang terpuji
9
Kejujuran
Amanah – bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu tugas
Bercakap benar – menyatakan sesuatu yang benar dan tidak berbohong
Ikhlas – melakukan sesuatu dengan hati yang suci
10
Kerajinan
Daya usaha – berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu
Dedikasi – berminat dan rela berkorban masa untuk sesuatu berfaedah
11
Kerjasama
Gotong-royong – melakukan sesuatu secara bersama dan sukarela
Toleransi – bertolak ansur
Perpaduan – bersefahaman dan bekerjasama
12
Berjimat Cermat
Tidak membazir – menggunakan wang mengikut keperluan
Sentiasa menghargai barangan yang lama yang masih boleh digunakan
Tidak membuang makan sesuka hati
13
Bersopan Santun
Pertuturan dan pelakuan – pertuturan dan pelakuan yang tidak melampaui
                                           batas serta tidak menyinggung perasaan orang lain
Tidak gelojoh ketika makan dan minum
14
Bersyukur
Berterima kasih – melahirkan perasaan terima kasih untuk menunjukkan
                                 penghargaan kepada sesuatu yang dimiliki , jasa ,
                                 sumbangan atau pemberian
15
Rasional
Membuat pertimbangan – berupaya membezakan antara perkara yang
                                               baik   atau buruk dalam membuat keputusan
16
Patriotik
Cintakan Negara – bangga dsan taat setia serta berusaha menjaga maruah
                                  negara